ما را دنبال کنید :

سوالات متداول

پاسخ سوالات شما درباره عقدنامه و صیغه نامه

سوالات متداول

ازدواج موقت تنها با دفترچه صیغه که دارای مهر برجسته است قابل ارائه به هتل ها می‌باشد.

البته این ازدواج موقت در شناسنامه ثبت نمی شود و فقط دفترچه ای بعنوان صیغه نامه ارائه می شود،

چنانچه دختر باکره باشد باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد.

هنگام عقد موقت سندی ارائه می‌شود که قابل مطالبه از طریق دادگاه می‌باشد. همچنین مهریه ذکر شده قابل مطالبه و پیگیری است.

مهریه مندرج صیغه نامه و ازدواج موقت هم اگرچه سند عادی است، ولی فقط از طریق دادگاه درخواست داده می شود و مطالبه می گردد. و زن می تواند از آن طریق مهریه را وصول نماید.

 1. عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایر حقوق زن به مدت ۶ ماه.
 2. بد رفتاری غیرقابل تحمل مرد با زن و فرزندان.
 3. بیماری خطرناک غیرقابل درمان مرد درحدی که سلامت زن را به خطر بیندازد.
 4. دیوانه بودن مرد در صورتی که امکان فسخ نباشد.
 5. اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می زند.
 6. محکومیت به حبس درحال اجرا از ۵ سال به بالا (مرد در زندان باشد).
 7. اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند.(مانند اعتیادی که منجر به بیکاری شود).
 8. ترک بدون علت خانواده یا غیبت یک سره به مدت ۶ ماه بدون دلیل موجه.
 9. محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن را به خطر بیندازد.
 10. بچه دار نشدن مرد پس از ۵ سال زندگی مشترک.
 11. مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی (به مدت ۶ ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه).
 12. ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر.

مراجع محترم تقلید خواندن صیغه نامه را توسط تلفن جایز دانسته اند.

اما نظر آیت الله مکارم شیرازی در این زمینه چنین است: ازدواج موقت باید حضوری باشد و نیاز به شاهد ندارد.